فوتبال حبابی

فوتبال حبابی

💡 بازی و سرگرمی

📌 بخش مربوطه : سازه های بادی

✅ نام بازی : فوتبال حبابی / بازی خروس جنگی

⚙️ توضیحات : توپ های بزرگ بادی هیجانی | امکان بازی کردن چند بازی | اجرای مسابقه

📏 ابعاد : –

💼 گروه سنی : بزرگسال

گالری تصاویر

ویدیو ها