عکاسی

عکاسی از رویداد

اهمیت عکاسی از رویداد شما

P تصویربرداری از ایونت ، رویداد یا جشنواره یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید در حین برگزاری رویداد انجام شود. عمدتا رویداد ها با هدف تبلیغات و بازاریابی برگزار می‌شوند در نتیجه باید باعث بیشتر دیده شدن کسب‌وکار شما شوند. فیلم و عکس‌هایی که از یک رویداد نه تنها برای پوشش خبری در پلتفرم‌های مختلف و ماندگار کردن ایونت شما بلکه راه معرفی و جذب مخاطب جدید وآگاهی مخاطبان قبلی از رویداد شما  هستند

Elizabeth Norton Presents

The Cooking Class

Learn how to cook with Elementor. As seen on YouTube.

Arugula and Roasted Beet Salad

With candied pistachios and warm goat cheese vinaigrette

Wild Mushroom Risotto

With shaved Meyer lemon and parmesan truffle reduction

Rosemary Marinated Pork Chop

With cherry balsamic glaze

Traditional Paella

Saffron rice with a variety of seafood, chicken and olives

Chicken Pesto Paninis

Simple, fast, and very tasty

Bonus!

Quick-fire Recipe

Grandma's Famous Salmon Cakes

Prep: 10' - Cook: 20'

Ingredients

Directions

Pick through the salmon and remove any bones. In a mixing bowl, beat the eggs and add the diced onion, salmon and pepper. Mix thoroughly.

Pick through the salmon and remove any bones. In a mixing bowl, beat the eggs and add the diced onion, salmon and pepper. Mix thoroughly.

نمونه کار ها

تعرفه ها و پکیج ها

دانلود کاتالوگ