پرزنتیشن

ارائه یا همان Presentation

پاورپوینت درسی، دانشجویی، شرکتی، و تجاری ، تبلیغاتی، سخنرانی در جلسات کنفرانس یا انواع سمینارها و وبینارها، گزارش عملکرد آموزشی و…

PowerPoint

ساخت پاورپوینت | PowerPoint

Prezi

ساخت پرزی | Prezi

Focusky

ساخت فوکاسکی | focusky