طراحی وب سایت

تصویر برداری ، ساخت ویدیو / تیزر

🎥 اهمیت ساخت تیزر و ویدیو از رویداد شما

🎞️ تصویربرداری از ایونت مهم ترین بخش ایونت می باشد چرا که فیلم های رویداد علاوه بر ماندگار کردن ، برای پوشش خبری در پلتفرم‌های مختلف و شبکه های اجتماعی ، یک راه جذب مخاطب ، وایرال شدن ، ، معرفی و آگاهی مخاطبان قبلی از رویداد شماست.
🎬 گروه کینگ ایونت علاوه بر ارائه تمام خدمات ایونت ، کار تصویر برداری ایونت شما را با استفاده از آخرین تکنولوژی تجهیزات ویدیویی و تصویربرداری انجام می هد.