اطلاع رسانی

📢 اهمیت اطلاع رسانی رویداد

اطلاع رسانی رویداد مهم ترین بخش از برگزاری موفق یک رویدا می باشد باید توجه داشته باشیم که که هرچقدر هم یک رویداد در سطح بالایی برگزار گردد موفقیت آن رویداد به میزان شرکت کنندگان آن بستگی بسیاری دارد.

💬 سیستم های اطلاع رسانی

✉️ سامانه پیام کوتاه SMS

ارسال پیامک
به لیست شماره

📞 تماس تلفنی

اوپراتور تلفنی

اوپراتور تلفنی (زنده)
سیستم تلفن گویا هوشمند

🤖 ربات های پیام رسان

ارسال پیام خصوصی در واتساپ یا تلگرام به لیست شماره

اطلاع رسانی عمومی

تبلیغات در رسانه های اطلاع رسانی رویداد ها

اطلاع رسانی و تبلیغات در اینستاگرام و دعوت از افراد مشهور اینستاگرامی