فیلم برداری / هوایی – FPV

فیلم برداری هوایی FPV 

نوعی جدید از تصویر برداری و ثابل استفاده برای فضای باز و بسته

F تصویر برداری FPV  یک سبک  از تصویر برداری هوایی می باشد که بیشتر برای ویدیو های ورزشی ، Extreme و هیجانی استفاده می شود که ویژگی منحصر به فرد آن تصویربرداری به صورت یک تیکه و نمایش منحصر به فرد بخصوص برای ویدیو های محیطی و بدن نیاز به کات کردن می باشد