اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اهمیت اطلاع رسانی رویداد

اطلاع رسانی رویداد مهم ترین بخش از برگزاری موفق یک رویدا می باشد باید توجه داشته باشیم که که هرچقدر هم یک رویداد در سطح بالایی برگزار گردد موفقیت آن رویداد به میزان شرکت کنندگان آن بستگی بسیاری دارد.

سامانه پیام کوتاه SMS

. سیستم اطلاع رسانی پیامکی بهترین سیستم برای اطلاع رسانی یک رویداد می‌باشد چرا که به طور مستقیم و بر روی هرگونه تلفن همراه قابل دریافت به بالاترین سرعت می‌باشد