ایونت مافیا

ایونت مافیا

برگزاری ایونت های شب مافیا

بازی مافیا چیست ؟

بازی مافیا یکی از جذاب ترین بازی های روز است که به تازگی طرفدارهای زیادی پیداکرده که یک بازی گروهی و استدلالی است که نبرد بین یک اقلیت آگاه و یک اکثریت ناآگاه را شبیه‌سازی می‌کند.

به‌طور کلی در این بازی قدرت تکلم، حفظ خونسردی و آوردن استدلال‌های منطقی نقش بسزایی در پیروزی دارد. بازیکنان به‌طور مخفیانه نقش شان مشخص می‌شود. مافیاها همدیگر را می‌شناسند و شهروند که تنها از تعداد افراد مافیا آگاه هستند .

در سطح ها و‌ سناریو های مختلف /  کلاسیک پیشرفته

گرداننده های معروف و حرفه ای

با لوازم اختصصاصی و حرفه ای

آموزش قبل از شروع بازی

 به همراه جوایز 

به همراه پذیرایی

توضیحات کوتاه در مورد نحوه بازی

عده معدودی از آن‌ها از برخی نقش‌ها اطلاع دارند. در فاز شب بازی، افراد مافیا به صورت مخفیانه یک شهروند را به قتل می‌رسانند. پزشک سعی می‌کند فردی که مافیا او را می‌خواهند به قتل برسانند را نجات دهد. کارآگاه نیز در پی شناختن مافیا است و اگر مافیا را شناسایی کند باید با استدلال به بقیه شهروندان ثابت کند او مافیا است. مافیا، پزشک، شهروند و کارآگاه شخصیت‌های اصلی بازی هستند و ممکن است در بازی‌های دیگر شخصیت‌های دیگری مانند تک تیرانداز هم به بازی اضافه شود. در طول فاز روز، تمام بازیکنان بازمانده در مورد هویت‌های مافیایی بحث می‌کنند و برای حذف یک مظنون رای‌گیری می‌کنند.

بازی ادامه می‌یابد تا زمانی که همهٔ مافیاها از بازی بیرون بروند (برد شهروندان) یا تعداد مافیاها و شهروندان برابر شود (برد مافیا)