بازی های شهر بازی | بزرگ سال

فوتبال دستی

ایر هاکی

کشمکش

تاچ بیلیارد

پرتاب فریزبی

پرتاب راگبی

انگری برد

پرتاب بسکتبال

شوت بال فلزی

چاله فضایی

بازی جنگا غول آسا

ترامپلین

فوتبال دستی انسانی

تویوپ سواری

میز فوتبالی

مینی گلف

شطرنج پارکی

بازی بنری

لی لی . دوز . منچ . مار و پله

تنی بال

دارت

تیر و کمان

تیر اندازی بادکنک

تیر اندازی تپانچه