همکاری با ما (فردی)

لطفا برای ثبت درخواست همکاری فرم زیر را با دقت تکمیل و ثبت نمایید.
✅ مشخصات خود را به صورت کامل”نام و نام خانوادگی ، آدرس دقیق با قید شهر و شماره تماس” ارسال کنید.
✅ خدمات خود را با توضیحات کامل ، عکس و ویدیو به همراه لیست قیمت ارسال نمایید. در غیر این صورت بررسی نخواهد شد.
لازم به ذکر است تکمیل و تایید این فرم به منزله همکاری قطعی ، استخدام و موارد از این قبیل نخواهد بود
تمام فرم‌ها بررسی و در صورت واجد شرایط بودن با شما ارتباط برقرار خواهد شد.