مراکز تفریحی ، ورزشی

پکیج های پیشنهادی

پکیج‌های پیشنهادی برای ⚽️  مراکز تفریحی ، ورزشی با هدف‌های مختلف

🏆 تفریحی / ⚽️ ورزشی

💼 سازمانی

📢 تبلیغاتی

🏆 تفریحی / ⚽️ ورزشی

📅 برگزاری ایونت های مناسبتی

برگزاری ایونت ها و جشنواره های مناسبتی شامل برنامه های استیجی / مسابقه / قرعه کشی و …

🚀 برگزاری بازی ها و مسابقات تیمی و گروهی

برگزاری بازی و مسابقات تیمی و گروهی فستیوالی و اسپانسری

✔️ بسیار مناسب برای جذب مشتری

🚀 ساخت و اجرای شهر بازی

ساخت و اجرای انواع

✔️ شهر بازی بزرگسال

✔️ اتاق مافیا

✔️ خانه بازی کودک

💼 سازمانی

🎤 سمینار، کنفرانس و همایش

ایجاد فضا، مدیریت و اجرای برای سمینار، کنفرانس و همایش ها

🏟️ نشست‌های سازمانی

ایجاد فضا، مدیریت و اجرای

برای نشست‌های سازمانی

🎓 برگزاری کارگاه‌ آموزشی

ایجاد فضا، مدیریت و اجرای

کارگاه‌های آموزشی

طراحی، مدیریت و اجرای
کارگاه‌های آموزشی با موضوعات مختلف برای نیروی انسانی

📢 تبلیغاتی

📢 برگزاری ایونت های تبلیغاتی

طراحی، مدیریت و اجرای

رویداد تبلیغاتی برند و یا محصول

📺 رویداد رونمایی و معرفی

طراحی، مدیریت و اجرای
رویداد رونمایی و معرفی برند و یا محصول

🏟️ خدمات نمایشگاهی

ارائه تمامی خدمات نمایشگاهی

🚩 سمپل و پروموشن

ارائه تمامی خدمات سمپلینگ و پروموشن

💰 برگزاری کمپین های تبلیغاتی

✔️ کمپین آگاهی از برند و افزایش مشتری

✔️ کمپین تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی

✔️ کمپین تبلیغاتی روابط عمومی