شوت بال

شوت بال

💡 بازی و سرگرمی

📌 بخش مربوطه : سازه های بادی

✅ نام بازی : شوت بال

⚙️ توضیحات : شوت کردن توپ به سمت امتیاز های روی شوت بال | امکان اجرای مسابقه

📏 ابعاد : سه سایز / بزرگ / ارتفاع 5 متر | کوچک / ارتفاع 1.5 متر | متوسط  / ارتفاع 3 متر

💼 گروه سنی : نوجوان و بزرگ سال

گالری تصاویر

ویدیو ها