تشریفات

مجری

شعبده بازی

استند آپ کمدین

دی جی DJ

موسیقی زنده

نمایش دنس بلک لایت

کمیته اجرایی

حراست و بادیگارد

مترجم

پروموتر و سمپلر

اطلاع رسانی (از من بپرسید)

نیرو خدماتی

بار تندر

باریستا

اپراتور / مربی