فیلم برداری / رئال

فیلم برداری رئال

فیلم برداری کلاسیک سبک سینمایی

فیلمبرداری سینمایی یا همان فیلمبرداری مانند فیلم‌های سینمایی و تیزرهایی که از زمان‌های قدیم به صورت کلاسیک و با حرکاتی نرم تصویربرداری شده و معمولاً در زمینه صنعتی و سینمایی استفاده می‌شود