فیلم برداری / اکشن ، ورزشی

فیلم برداری اکشن / ورزشی

فیلم برداری به صورت هیحانی و عمدتا اول شخص

فیلمبرداری اکشن یا ورزشی فیلمبرداری است که به صورت با فریم ریت بالا گرفته شده و برای نشان دادن صحنه‌های اکشن ورزش یا صحنه‌های خاص استفاده می‌شود